dijous, 21 de març de 2013

LES RATLLES DE LA VIDA (1) Un tast

 

Enguany celebrem la XVIa Primavera Literària amb Raquel Ricart i la lectura de Les ratlles de la vida i El quadern d'Àngela. De Les ratlles..., l'alumnat d'Imatgies i els lectors de 1r Bat-A, en estreta col.laboració, ens aniran aportant diverses imatges relacionades amb la novel·la. D'una banda ens mostraran ratlles gràfiques del paisatge (com les ratlles dibuixades al cel), d'altra, fragments de l'obra amb representacions fotogràfiques. També trobaran ratlles  marcades en la vitalitat d'alguns parents. Un tast...

Alumnes de Valencià Llengua i Imatge de 1r de Batxillerat
En la novel.la trobem alguns moments de festeig sobre antics brancals...


o l'espera a la porta de casa.

I nosaltres trobem ratlles sobre l'asfalt.

Hi ha antics passejos marcats pel gènere.

I encara el festeig de les mans...
...trobades dins la pila d'aigua beneïda.
  
També una casa amb torre.

I el somriure dels ulls

I una basseta de peixos de colors. (foto d'Andrea Caro)
 
I l'entusiasme d'un grup.

 

1 comentari: